Tiny Times 2 (Xiao Shi Dai: Qing Mu Shi Dai) (NR)

Drama 117 August 15, 2013
Guo Jingming Mini Yang, Kai Ko, Amber Kuo, Rhydian Vaughan, Bea Hayden, Miss Lin Guo Jingming Li Li, An Xiaofen, Adam Tsuei, Zhou Qiang, Angie Chai China Lion Film Distribution