Personal Tailor (Si Ren Ding Zhi) (NR)

Comedy 118 December 20, 2013
Feng Xiaogang You Ge, Baihe Bai, Xiaolu Li, Kai Zheng, Wei Fan, Dandan Song, Chengru Li, Baoqiang Wang Shuo Wang Liu Guangquan, Albert Yeung, Jackie Chan, Zhang Suzhou, Qin Xin, Wang Yiyang China Lion Film Distribution