Blue Exorcist the Movie (NR)

Action/Adventure 88 August 17, 2013
Atsushi Takahashi Nobuhiko Okamoto, Jun Fukuyama, Kana Hanazawa, Kazuya Nakai, Koji Yusa, Yuki Kaji, Kamiya Hiroshi, Keiji Fujiwara, Kugimiya Rie, Hidenobu Kiuchi Reiko Yoshida, Kazue Kato Eleven Arts